STORE LOCATION

ข้อมูลและเบอร์โทร สาขาเพชรดิลาวี
• เซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น 1                                โทร. 02 251 6230    มือถือ, ID LINE   095 4547170
• เซ็นทรัลพลาซา พระราม2 ชั้น 2              โทร. 02 872 4226   มือถือ, ID LINE   095 4547173
• เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ชั้น 1                โทร. 034 107 373    มือถือ, ID LINE   095 4547176
• เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 1              โทร. 02 009 2920   มือถือ, ID LINE   095 4547172
• เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 3             โทร. 02 541 1838    มือถือ, ID LINE   095 4547169
• เซ็นทรัลพลาซา ระยอง ชั้น 1                   โทร. 038 942 730   มือถือ, ID LINE   095 4547182
• เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ชั้น 2              โทร. 043 288 488   มือถือ, ID LINE   095 4547183
• เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ชั้น 1         โทร. 045 422 434   มือถือ, ID LINE   095 4547184
• เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 1             โทร. 053 288 947   มือถือ, ID LINE   095 4547187
• เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ ชั้น 1          โทร. 053-904 451   มือถือ, ID LINE   095 4547189
• เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 1             โทร. 092 409 0038   มือถือ, ID LINE   095 4547195
• เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ชั้น 1          โทร. 077 489 741   มือถือ, ID LINE   095 4547193
• เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ชั้น 1                    โทร. 034 466 867   มือถือ, ID LINE   095 4547178
• เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ชั้น 1                 โทร. 053 179 878   มือถือ, ID LINE   095 4547190
• เซ็นทรัลพลาซา  พระราม 9  ชั้น 2              โทร.02 160 3822 
• เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ชั้น 2                    โทร. 076 307 200   มือถือ, ID LINE   095 4547197
• เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ชั้น G             โทร. 038 196 459   มือถือ, ID LINE   095 4547181
• เมกาบางนา ชั้น 1                                        โทร. 02 105 2038   มือถือ, ID LINE   095 4547164
• เดอะพรอมานาด รามอินทรา ชั้น 1             โทร. 02 108 5155   มือถือ, ID LINE   095 4547167
• แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 2                                โทร. 02 947 5841   มือถือ, ID LINE   095 4547165
• เทสโก้โลตัส ภูเก็ต ชั้น 1                              โทร. 061 517 0977   มือถือ, ID LINE   095 4547195
• เทสโก้โลตัส หาดใหญ่ ชั้น 1                        โทร. 074 241 798   มือถือ, ID LINE   095 4547194
• บลูพอร์ต หัวหิน ชั้น 1                                 โทร. 032 908 195   มือถือ, ID LINE   095 4547179
• เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 1                             โทร. 02 454 0976   มือถือ, ID LINE   095 4547174
• เดอะมอลล์ โคราช ชั้น 1                              โทร. 044 393 670   มือถือ, ID LINE   095 4547185
• เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น G                         โทร. 02 363 3135   มือถือ, ID LINE   095 4547175
• เทอร์มินอล 21 โคราช ชั้น G                       โทร. 044 498 798   มือถือ, ID LINE   095 4547186
• โรบินสัน ตรัง ชั้น 1                                     โทร. 063 069 0233   มือถือ, ID LINE   095 4547198
• โรบินสัน เชียงราย ชั้น 1                             โทร. 092 730 7295   มือถือ, ID LINE   095 4547191
• โรบินสัน พิษณุโลก ชั้น 1                            โทร. 092 470 1830   มือถือ, ID LINE   095 4547192
• เซ็นทรัลชลบุรี โซนโรบินสัน ชั้น 1              โทร. 082 895 0058   มือถือ, ID LINE   095 4547180
• เซ็นทรัลพลาซา ศรีราชา  ชั้น 1                  โทร.  033 138897
• เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา    ชั้น G                 โทร.  092 517 7644

Powered by MakeWebEasy.com