PRODUCTS

TDV0072W-50

�แหวนเพชรเม็ดเดี่ยวล้อม น้ำ100 D Color

THB 139,000 ฿ 139,000
THB 69,500 ฿ 69,500 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TYP0131W-50

�แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว น้ำ100 D Color

THB 71,000 ฿ 71,000
THB 35,500 ฿ 35,500 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TYP0110W-50

�แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว น้ำ100 D Color

THB 67,600 ฿ 67,600
THB 33,800 ฿ 33,800 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

EHU0023W

ต่างหูเพชรเม็ดเดี่ยว น้ำ 99 E Color

THB 47,800 ฿ 47,800
THB 23,900 ฿ 23,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

RHU0097W-49

แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว น้ำ 99 E Color

THB 31,800 ฿ 31,800
THB 15,900 ฿ 15,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

RLG0031W-49

แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว น้ำ 99 E Color

THB 31,800 ฿ 31,800
THB 15,900 ฿ 15,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TTK0054W-50

�แหวนเพชรเม็ดเดี่ยวล้อม น้ำ100 D Color

THB 119,800 ฿ 119,800
THB 59,900 ฿ 59,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TKC0031W-50

�แหวนเพชรเม็ดเดี่ยวล้อม น้ำ100 D Color

THB 121,600 ฿ 121,600
THB 60,800 ฿ 60,800 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

RDV0551W-50

แหวนเพชรจัสมิน น้ำหนักเพชร 0.97 CTS เพชรน้ำ 99 

THB 88,000 ฿ 88,000
THB 44,000 ฿ 44,000 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

RDV0002W-49

แหวนเพชรจัสมิน น้ำหนักเพชร 1.02 CTS เพชรน้ำ 99 

THB 88,000 ฿ 88,000
THB 44,000 ฿ 44,000 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TTK0162W-50

�แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว น้ำ100 D Color

THB 93,000 ฿ 93,000
THB 46,500 ฿ 46,500 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

RDV0635W-49

แหวนเพชร 2แถว   เพชรน้ำ 99 

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 19,900 ฿ 19,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TYP0113-50

�แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว น้ำ100 D Color

THB 81,800 ฿ 81,800
THB 40,900 ฿ 40,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TDV0632-50

�แหวนเพชรเม็ดเดี่ยวล้อม น้ำ100 D Color

THB 88,000 ฿ 88,000
THB 44,000 ฿ 44,000 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TDV0683W-50

�แหวนเพชรเม็ดเดี่ยวล้อม น้ำ100 D Color

THB 79,000 ฿ 79,000
THB 39,500 ฿ 39,500 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

EKC0003W

ต่างหูเพชร น้ำ 99 E Color

THB 25,000 ฿ 25,000
THB 12,500 ฿ 12,500 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TPL0055W-50

�แหวนเพชรเม็ดเดี่ยวล้อม น้ำ100 D Color

THB 75,500 ฿ 75,500
THB 37,900 ฿ 37,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TDV0652W-50

�แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว น้ำ100 D Color

THB 79,800 ฿ 79,800
THB 39,900 ฿ 39,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TDV0641W-50

�แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว น้ำ100 D Color

THB 79,800 ฿ 79,800
THB 39,900 ฿ 39,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TDV0554W-50

�แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว น้ำ100 D Color

THB 89,000 ฿ 89,000
THB 44,500 ฿ 44,500 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

RHU0007W-49

แหวนเพชรจัสมิน น้ำหนักเพชร 74ตังค์  เพชรน้ำ 99 

THB 64,600 ฿ 64,600
THB 32,300 ฿ 32,300 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

RHU0010W-49

แหวนเพชรจัสมิน น้ำหนักเพชร 42ตังค์  เพชรน้ำ 99 

THB 53,800 ฿ 53,800
THB 26,900 ฿ 26,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

PST0001W

จี้เพชรดิลาวี ตัวเรือนล้อมทรงหัวใจ น้ำ 99 E Color

THB 27,800 ฿ 27,800
THB 13,900 ฿ 13,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

RDV0574W-49

แหวนเพชรเม็ดเดียวล้อม น้ำหนักเพชร 32ตังค์  เพชรน้ำ 99 

THB 39,800 ฿ 39,800
THB 19,800 ฿ 19,800 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

RDV0622W-49

แหวนเพชรจัสมิน น้ำหนักเพชร 27ตังค์  เพชรน้ำ 99 

THB 37,800 ฿ 37,800
THB 18,900 ฿ 18,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

RDV0648W-49

แหวนเพชรแถว น้ำหนักเพชร 32ตังค์  เพชรน้ำ 99 

THB 42,200 ฿ 42,200
THB 21,100 ฿ 21,100 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

RDV0646W-49

แหวนเพชรแถว น้ำหนักเพชร 14ตังค์  เพชรน้ำ 99 

THB 26,800 ฿ 26,800
THB 13,400 ฿ 13,400 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TDV0586W-56

�แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว น้ำ 100 D Color

THB 165,000 ฿ 165,000
THB 82,500 ฿ 82,500 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

THD0009W-56

�แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว น้ำ 100 D Color

THB 124,400 ฿ 124,400
THB 62,200 ฿ 62,200 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TDV0602W-56

�แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว น้ำ 100 D Color

THB 75,000 ฿ 75,000
THB 37,500 ฿ 37,500 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com